Vraag 8

Wat is de oplossing van de volgende som?

3 x ( 2 + 4) : (397 – 388) + 10