Terugblik Free Future Festival

Dijkstraat

Natuurlijk is het belangrijk om terug te kijken naar het verleden, maar het is minstens zo belangrijk om te kijken naar het heden en de toekomst. Wat willen wij met onze vrijheid? Wat vinden we belangrijk? Hoe laten we zien dat vrijheid belangrijk voor ons is. Tijdens het festival waren leerlingen vrij om zichzelf te laten zien. Bijvoorbeeld tijdens de workshop graffiti mochten leerlingen zich op een creatieve manier uiten. Kunst is een waardevolle manier om je uit te drukken. Onder begeleiding van graffiti-artiest Rob Arts mochten de leerlingen met spuitbus de letters inkleuren die samen het woord ‘together’ vormden.

Tijdens het debat mochten leerlingen hun meningen verkondigen. Aan de hand van toneelstukjes en sketches werden stellingen ingenomen waar leerlingen vervolgens op mochten reageren. Soms lagen de meningen over een onderwerp ver uit elkaar, maar dat mag. Het mooie van vrijheid is dat je het niet met elkaars eens hoeft te zijn, maar dat je de ander wel in zijn waarde laat.

En zo was er gedurende dag van alles te zien en te doen om uiting te geven aan vrijheid in de breedste zin van het woord.