Terug- en vooruitblik Onderweg

Inmiddels zijn we 1.5 jaar Onderweg met ons nieuwe concept.
Dagelijks gebeuren er mooie dingen, zijn er fijne gesprekken zien we leerlingen leren, groeien en schitteren.
Ook zijn er zaken die verbeterd moeten worden. Team Onderweg kijkt regelmatig met elkaar terug en evalueert hoe zaken bijgesteld kunnen worden. Denk hierbij aan de leervragen en de structuur van de expert uren omdat we start schooljaar niet tevreden waren hoe dit liep.
Naast de leerlingen zelf, zijn ook jullie, de ouders voor ons een interessante bron van informatie.
Graag zouden we met jullie terug- en vooruitkijken op een aantal zaken.
Hiervoor organiseren we een avond op dinsdag 18 februari.
We hopen dat u erbij wilt zijn.
Meld u zich hier aan.
Graag tot 18 februari