Nieuwe Leerweg

Inleiding

Het Citadel College is een school waar leerlingen tot leren groeien en schitteren willen komen en waar leerlingen kiezen voor onderwijs dat bij hun kwaliteiten en ambities past. Wij zijn er van overtuigd dat we leerlingen moeten leren leiding te nemen in hun leven zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. En wij helpen ze daarbij. 

 

 

De ontwikkeling van de Nieuwe leerweg op het Citadel College sluit mooi aan bij onze missie en visie. Leerlingen worden in de nieuwe leerweg uitgedaagd zichzelf beter te leren kennen en kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen passend bij hun eigen ambities.  We doen dit door ons binnen het praktijkgerichte vak meer coachend op te stellen zodat de leerlingen de ruimte krijgen hun eigen pad hierin te bewandelen. De driehoeksgesprekken zoals we die op het Citadel College kennen zijn hierin een mooi startpunt. 

Doel

Ons doel is dat de leerling naast dat hij/zij zichzelf beter leert kennen ook een goed beeld ontwikkelt van de vervolgopleiding van zijn/haar keuze zodat de leerling zelf goed kan beoordelen of deze richting hem of haar past. 

De Nieuwe Leerweg in het land 

De ontwikkelingen in het vmbo staan niet stil. Binnen het vmbo basis en kader is steeds meer aandacht voor praktijkvaardigheden en beroepsvoorbereidende vakken. Een mooie ontwikkeling die de leerlingen goed voorbereiden op een vervolgopleiding binnen het mbo. Om de vmbo-t leerlingen een goede aansluiting te bieden op het mbo is besloten dat in het examenprogramma van het vmbo-t een praktijkgericht vak toegevoegd zal worden. Daarmee zal de naam vmbo-tvanaf 2024 verdwijnen. Daarvoor in de plaats zal er een nieuwe leerwegkomen waarin een praktijkvak onderdeel is van de opleiding. Om deze verandering voor te bereiden zijn er in het gehele land 130 scholen die nu mogen starten met een nieuwe leerweg. Wij zijn één van deze voorloper-scholen. 

Nieuwe leerweg op het Citadel College 

Op het Citadel College hebben we gekozen voor het vak ondernemen. Dit vak past bij alle profielen die we op het huidige vmbo-t hebben. Of je nu een bedrijfje wilt starten in de techniek, de agrarische sector of in zorg en welzijn. De vaardigheden die je leert bij het vak ondernemen komen in elk profiel en in elke sector van pas. 

Filmpjes

Hieronder vind je twee filmpjes. In de eerste video vertelt docent Maayke Peters al iets over het vak Ondernemen. In het tweede filmpje nemen leerlingen je mee in hun ervaringen.

 

 

 

Presentatie

Bekijk de presentatie door op de link hieronder te klikken.

Informatieavond Nieuwe Leerweg

Locatie 

Samen met de locatie  Dijkstraat onderzoeken we op dit moment op beide locaties de mogelijkheid tot het geven van het praktijkvak ondernemen. Dit zou kunnen plaatsvinden in het economie en ondernemen lokaal op de Dijkstraat of we richten een ruimte in op de locatie  Griftdijk die voldoet aan de eisen voor dit vak. 

Inhoud van de nieuwe leerweg 

De inhoud van het vak ondernemen zal voor een deel uit theorie bestaan die je nodig hebt om te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij het starten en hebben van een eigen onderneming maar vooral uit het aanleren van praktische vaardigheden en praktijkgerichte opdrachten uit het bedrijfsleven die te maken hebben met ondernemerschap. 

Diploma 

Op het Citadel College zullen de leerlingen die kiezen voor de nieuwe leerweg in minimaal5 theoretische vakken een examen doen. Daarnaast zullen ze in de derde en vierde klas het praktijkgerichte vak ondernemen volgen en afsluiten met een (school)examen.  

De nieuwe leerweg sluit aan op het mbo en op de havo. Wil je gebruik maken van het recht op automatische doorstroom naar de havo zul je net als de leerlingen in het vmbo-t een extra theorievak moeten kiezen in je examenpakket. De decaan kan je goed adviseren bij het samenstellen van je vakkenpakket. 

Voor wie is de nieuwe leerweg? 

De leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in de tweede klas zitten en die in schooljaar 2021-2022 naar 3 vmbo-t gaan kunnen kiezen voor de Nieuwe Leerweg. In totaal kunnen we voor ongeveer 25 leerlingen een plek bieden in deze nieuwe leerweg. Zij kunnen zich tot 12 maart aanmelden bij de decaan, mevrouw Doeze-Jager. 

Aanmelden? 

Heb je interesse om te starten in de nieuwe leerweg, meld je dan voor 12 maart aan bij de decaan mevrouw Doeze-Jager. Dit kan door op deze link te klikken en je gegevens in te vullen. Of door haar een mailtje te sturen met daarin je naam en klas. In de onderwerpregel geef je aan dat je je aanmeldt voor de Nieuwe leerweg.