aanmelden

Leerjaar 1

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen zijn twee dingen nodig:

  1. Een ‘Nijmeegs’ aanmeldformulier met het advies van de basisschool
  2. Een ingevuld aanmeldingsformulier van het Citadel College

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Dijkstraat kun je stellen aan Janco Heijs.

Vragen over aanmelden voor leerjaar 1 locatie Griftdijk kun je stellen aan Heleen Peterse of Sanne van Stipdonk.

Leerjaar 2 en hoger

Informatie over aanmelden kun je opvragen bij:

Dijkstraat*:

  • Gerben van der Heijden

*Op de locatie Dijkstraat is voor het huidige schooljaar (2020-2021) geen plaats meer voor instroom in verband met het feit dat het maximaal aantal te plaatsen leerlingen is bereikt.

Griftdijk:

  • vmbo-t/havo/vwo en vwo+ onderbouw: Heleen Peterse
  • vmbo theoretisch bovenbouw: Ralf van Kesteren
  • havo bovenbouw: Bram Verweij
  • vwo bovenbouw: Bram Verweij