ouderbijdrage

Ouders betalen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer gereedschappen, extra schoolspullen, schoolreizen en culturele activiteiten. Hieronder vindt u een kostenoverzicht van de bijdragen voor dit jaar.

Ouderbijdrage 2019 2020
19 B500 Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage

financiële ondersteuning

Ouders met te weinig financiële middelen om alle kosten te betalen, kunnen een vergoeding aanvragen bij:
Stichting Leergeld Nijmegen (voor ouders in de gemeente Nijmegen)
[email protected]
www.leergeldnijmegen.nl

Stichting Leergeld Oost-Betuwe (voor ouders in de gemeente Oost-Betuwe)
[email protected]
www.leergeld.nl/oostbetuwe

Doe Mee! (voor ouders uit de gemeente Berg en Dal)
[email protected]
website Doe Mee-regeling