medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad (MR) van het Citadel College zitten drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. Samen bespreken ze lopende schoolzaken met de schoolleiding. De MR heeft inspraak waar het gaat om sommige beleidsbeslissingen en kan gebruikmaken van haar advies- of instemmingsrecht.

Het Citadel College maakt deel uit van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De ‘Alliantie’ heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelende zaken bespreekt en beoordeelt. Onze school is met één personeelslid vertegenwoordigd in de GMR.

Verslag MR Vergadering Citadel College 2017 12 04
Verslag MR Vergadering Citadel College 2018 01 17
Verslag MR Vergadering Citadel College 2018 02 19
Verslag MR Vergadering Citadel College 2018 05 24

meer informatie

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de medezeggenschapsraad kunnen een mail sturen naar: [email protected]. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.