bg_contentbg_introbg_overviewmenu_hover

ouderraad

Ouders mogen zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad komt gemiddeld 6 keer per jaar samen om te praten over de dagelijkse gang van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen op het Citadel College. Verder is een afvaardiging van de ouderraad aanwezig tijden open dagen en andere activiteiten om voeling te houden met ‘hun’ school.

Voor schooljaar 2017-2018 zijn wij nog op zoek naar moeders èn vaders die lid willen worden van de Ouderraad. We zoeken enthousiaste nieuwe leden die de gelederen komen versterken. Wij bespreken zaken die ouders opvallen en waar wij zelf vragen of opmerkingen over hebben. Verder worden er door de directie ook agendapunten aangedragen over de gang van zaken op school. Maar het is natuurlijk mogelijk dat er zaken spelen waar u als ouder meer van zou willen weten. De ouderraad is dan dè ingang voor ouders op school. Eénmaal per jaar organiseren we een themabijeenkomst. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom.

aanmelden

Ouders zijn van harte uitgenodigd om een ouderraad-bijeenkomst bij te wonen. Wilt u onze ouderraad komen versterken, stuurt u dan een mail naar: ouderraad@citadelcollege.nl.

Verslagen van de ouderraadvergaderingen kunt u hieronder downloaden:

Verslag Ouderraadvergadering 11 09 2017
Verslag Ouderraadvergadering 23 10 2017
Verslag Ouderraadvergadering 22 01 2018
Verslag Ouderraadvergadering 05 03 2018
Verslag Ouderraadvergadering 11 Juni 2018

vragen en ideeën

Ouders met vragen of ideeën bestemd voor de ouderraad kunnen een mail sturen naar: ouderraad@citadelcollege.nl. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.