bg_contentbg_introbg_overviewmenu_hover

downloads

Programma’s voor toetsing en afsluiting
PTA Boekje 3B 2018 2019
PTA Boekje 3K 2018 2019
PTA Boekje 4B 2018 2019
PTA Boekje 4K 2018 2019
PTA Onderweg Vmbo Basis
PTA Onderweg Vmbo Kader

Examenreglement En PTA 3T Leerlingen
Examenreglement En PTA 4T Leerlingen
Examenreglement En PTA 4H Leerlingen
Examenreglement En PTA 5H Leerlingen
Examenreglement En PTA 4V Leerlingen
Examenreglement En PTA 5V Leerlingen
Examenreglement En PTA 6V Leerlingen

Programma’s voor toetsing onderbouw
PTO 3havo Citadel College 2018 2019
PTO 3vwo Citadel College 2018 2019

Profielkeuzeformulieren
Profielkeuzeformulier Vmbo T 2017 2018
Profielkeuzeformulier Havo
Profielkeuzeformulier Vwo

Bevorderingsnormen
Bevorderingsnormen Citadel College 2018 2019

Lessentabel
Lessentabel Citadel College 2017 2018 En Verder

(Buitenlandse) reizen
Reglement (bus)reizen

Dyslexie en dyscalculie
Voor in formatie en protocollen kunt u contact opnemen met mw. Floris, remedial teacher: [email protected]

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld En Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld 2019

 

Regeling gebruik ICT en sociale media
Regeling Elektronische Informatie En Communicatiemiddelen Leerlingen

Privacy
Privacyreglement Citadel College

Magister
Magister 6 Voor Leerlingen
Magister 6 Voor Ouders
Handleiding Wachtwoord Vergeten Voor Leerlingen
Handleiding Wachtwoord Vergeten Voor Ouders

Lesmaterialen, leermiddelen
Brief Regeling Leermiddelen
Regeling Lesmaterialen
Bruikleen Lesmaterialen Overeenkomst