bg_contentbg_introbg_overviewmenu_hover

Brieven

DS ouders leerjaar 2b en een aantal Onderweg leerlingen, activiteitendagen 19 B383

DS ouders leerjaar 2a en een aantal Onderweg leerlingen, activiteitendagen 19 B382

DS ouders leerjaar 1, activiteitendagen 19 B381

GD ouders klas 3t, Bezoek ROC Nijmegen 19 B365

CC ouders klas 1A3, 1B2, 1B3, 1C, 1D, 1E, 2A1, 2A2, 2B3, 2C3, 2D1, 2D3, 2E1 en Onderweg, onderzoek, ‘later als ik groot ben’ 19 B360

DS ouders eindexamenkandidaten, Efteling 19 B355

DS ouders klas 2b1, 2b2 en 2b3, Duits na de voorjaarsvakantie 19 B349

DS ouders klas 4bk, herkansing dag 19 B348

Gd ouders klas 2c O&O project De ander en ik 19 B347

GD ouders klas 1c, 1d en 1e informatieavond Lumen 19 B346  19 B346 Bijlage

GD ouders klas 3h reis naar Catalonië 19 B340

CC alle ouders Citadel College Thema avond Ouderraad Geld zat? 19 B333

GD klas 1d en 1e informatieavond O&O en Cambridge English 19 B324

GD klas 4t presentatieavond profielwerkstuk 19 B322

DS klas 2bk definitieve profielkeuzes 19 B291

GD klas 2c, 2d en 2e bijlage bij brief B287 19 B278 Bijlage

GD Rapport periode 2 uitnodiging ouderavond klas 2c, 2d en 2e 19 B278

GD Rapport periode 2 uitnodiging ouderavond klas 1c, 1d en 1e 19 B277

GD reis naar Rome klas 4v 19 B274

GD Rapport periode 2 uitnodiging ouderavond klas 3t en 4t 19 B273

GD Einde periode 2 klas 3h t/m 6v 19 B272

GD Proeftuin klas 1c2 en 1d2 19 B264

GD Planning eindgesprek klas 4t 19 B261

DS Zeelandkamp klas 3bk 19 B258

GD Presentatiemiddag PWS klas 4h en 5v 19 B257

GD Presentatiemiddag PWS klas 5h en 6v 19 B256

DS Reis naar Londen klas 4bk 19 B241

GD Junior Netwerktraining Betuwe on Stage klas 3t 19 B255

GD Informatieavond determinatie klas 2c en 2d 19 B253

GD Informatieavond Hoger Onderwijs klassen 4h en 4v 19 B232

GD Profielkeuzedag klassen 3h  19 B231, 19 B231 Bijlage

GD Programma Serious Request alle klassen locatie Griftdijk 18 B191

GD Serious Request, alle klassen locatie Griftdijk 18 B183

GD openweek Bijlesnetwerk alle klassen locatie Griftdijk 18 B155

GD ouderavond profielkeuze 18 B147 18 B147 Bijlage

GD Londenreis klas 4t 18 B145

GD eerste rapport en uitnodiging ouderavond klas 1, 2, 3t en 4t 18 B132

GD eerste rapport en uitnodiging ouderavond klas 3, 4, 5 havo en 3, 4, 5, 6 vwo 18 B131

GD profielkeuze avond klas 3h en 3v 18 B128, 18 B128h, 18 B128v

GD bezoek Radboud Universiteit Nijmegen klas 4v 18 B127

GD voorlichtingsavond overstap MBO/HAVO klas 4t 18 B114

GD informatie rondom examentraining en inhaal- en herkansingsregeling klas 5h en 6v 18 B108

GD bijlage bij brief 107 examenreglement 18 B107 Bijlage

GD examenreglement examenklassen, voorexamenklassen en klas 4v  18 B107

GD Gezondheidscheck GGD klas 3t, 4h en 4v 18 B099

GD start schooljaar alle leerjaren GD  18 B002

DS start schooljaar alle leerjaren DS 18 B001