Praktische zaken

 

 

Hier vind je informatie over alle praktische zaken, denk hierbij aan documenten over de schoolregels, schoolboeken, vakanties, ouderbijdrage, AVG, verlof en verzuim, schoolgids, downloads (zoals PTA’s, handleidingen en protocollen), jaarplanner, brieven  
en enquetes.