Praktische zaken

 

 

Hier vind je informatie over alle praktische zaken, denk hierbij aan documenten over de schoolregels, schoolboeken, vakanties, ouderbijdrage, AVG, verlof en verzuim, schoolgids, downloads (zoals PTA’s, handleidingen en protocollen), jaarplanner, brieven  
en enquetes.

Online informatieavond 20 januari 2021

Welkom groep 8 leerlingen en ouders. Maak kennis met onze school! Vanaf 19:00u is onze livestream beschikbaar.