Nieuwbouw vmbo Citadel College

Dijkstraat, Griftdijk

Er komt een nieuw vmbo-gebouw aan de Dijkstraat. In januari 2021 zal het gebouw volgens de huidige planning geopend worden.

Wat is de stand van zaken?
Voor de zomervakantie is met leerlingen en personeel in diverse bijeenkomsten gesproken om gezamenlijk het “Programma van Eisen” (PvE) op te stellen. In het PvE staat naast het onderwijsconcept en de ideeën over hoe er gewerkt gaat worden in het gebouw, informatie over de ruimtes, de uitstraling en de ordening van de ruimtes ten opzichte van elkaar. Daarnaast is een Technisch Programma van Eisen gemaakt. Hierin staan alle gegevens rond de kwaliteitseisen die we aan het gebouw stellen wat betreft ventilatie, duurzaamheid, technische installaties en nog veel mee. Ons streven is om zoveel mogelijk een “Bijna Energie Neutraal “ te worden en natuurlijk ook “gasloos”.

Bouwadviesbureau
De school wordt begeleid door een bouwbegeleidingsbureau. Voor de zomervakantie is met hen een start gemaakt met een architectenselectie. Deze architecten hebben we uitgenodigd voor een kennismaking en presentatie. Op basis hiervan zal een beoordelingscommissie een architect kiezen.