Leraar worden in Nijmegen?

Eind januari waren er acties van leerkrachten/docenten van het basis- en voortgezet onderwijs door het hele land. Ze gaven hiermee aan dat ze graag hun vak zo betekenisvol mogelijk uit willen oefenen, maar dat ze steeds meer het gevoel hebben dat ze te weinig kwaliteit aan hun leerlingen kunnen bieden. In de regio Nijmegen is vanuit de bestuurders ruimte gegeven om acties uit te voeren. Hierover bent u geïnformeerd als ouders. Daarbij noemden we als één van de oorzaken het lerarentekort.

De Alliantie Voortgezet Onderwijs neemt samen met de Scholengroep Rijk van Nijmegen en het Montessori College deel aan het project ‘Regionale aanpak lerarentekort’. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen wij daarvoor subsidie.
Eén van de activiteiten is het organiseren van een voorlichtingsavond ‘Werken in het onderwijs’ op 3 maart 2020 bij NSG Groenewoud, Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen van 18:30 – 21:00 uur.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die weleens nadenkt over een baan in het onderwijs en daar graag meer over wil weten. Misschien hebt u daar als ouder van onze leerlingen ook weleens aan gedacht? Dan nodigen wij u van harte uit om op 3 maart een kijkje te komen nemen!
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected] Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlagen en de website https://leraarinnijmegen.nl/.

Download hier de 20 B305 Bijlage Leraar In Nijmegen Uitnodiging en het 20 B305 Bijlage Leraar In Nijmegen Programma.