Onderwijsvernieuwing op de Griftdijk: Lumen

Griftdijk

Al ruim twee jaar wordt er op het Citadel College uitgebreid nagedacht over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien en wat we moeten doen om in die richting te bewegen. In de vakken, lessen en het mentoraat werden in dat kader de afgelopen tijd steeds meer proeftuinen opgezet, die een bijdrage leveren aan meer maatwerk, het nog beter kennen van de leerling en het aansluiten bij wat leerlingen willen leren. Daarbij rees ook de vraag hoe ver we die elementen zouden kunnen uitbouwen als we verder kijken dan vakken, lessen en het mentoraat. Zo ontstond vorig jaar op de Dijkstraat Onderweg, en is nu op de Griftdijk “Lumen” geboren.

Wat is dat; Lumen?
Lumen is onderwijs dat primair uitgaat van wat leerlingen zelf willen leren, en wat ze samen willen leren, waarin óók aandacht is voor wat ze moeten leren om zich goed voor te kunnen bereiden op de eindexamens. Telkens werkend in een vaste cyclus van oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, aantonen en reflecteren, formuleren leerlingen hun eigen leervragen en beantwoorden ze die. Zogenoemde coaches begeleiden leerlingen bij het bedenken wat ze willen leren, hoe ze dat moeten aanpakken, van wie ze bij dit alles hulp nodig hebben en hoe ze hun dagen en weken indelen. Voor de verplichte leerdoelen (die voorbereiden op het eindexamen) is er een paar keer per week een vakexpert beschikbaar voor uitleg en hulp, en er is per vak een overzicht van wat die verplichte leerdoelen zijn en hoe leerlingen daaraan kunnen werken.

We hebben alle leerlingen in de eerste klassen van dit jaar en de eerste klassen van aankomend jaar op de Griftdijk de keuze gegeven; wil je in het nieuwe schooljaar in een ‘gewone’ Citadelklas of wil je in Lumen? 56 leerlingen hebben ervoor gekozen met ons de uitdaging aan te gaan om op deze nieuwe manier onderwijs vorm te geven. Op dit moment zijn wij dat uitgebreid aan het voorbereiden; waar deze groep komt te zitten in de school, hoe hun weekprogramma er precies uitziet, welke informatie leerlingen nodig hebben om aan de slag te kunnen met de verplichte leerdoelen en wat we mee moeten geven als kaders voor de meer persoonlijke leerdoelen, en zo nog heel veel meer.

Sommigen van u zullen we als ouder of verzorger van een kind dat voor Lumen heeft gekozen, uitnodigen om met ons mee te denken en/of uw kritische kanttekeningen met ons te delen. Maar ook als uw kind niet in Lumen zal deelnemen, nodigen we u van harte uit om dat te doen. Daarnaast brengen we graag in kaart  welke expertise u als ouder (vanuit uw werk of hobby’s) met de leerlingen zou willen delen om ze te inspireren of ze op weg te helpen als ze uit zichzelf met leervragen op uw expertisegebied komen. U kunt uw interesse om met ons mee te denken en/of om uw expertise in te brengen kenbaar maken aan Team Lumen via [email protected]. We horen graag van u!